KONTAKTO

Porfavore spedes le opinoy Tuna ti ideoy kal 

kreinto di Atlango  Richard A Antonius.Email: antonius(at)tele2.se

© Richard A Antonius 2018