Nuvadoy


Sredo 14 decembro 2016

Mi pruba startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net recente ne funka)

------------------------------

Sabdo 22 Oktobro

Nuva grana kambo: Za  xi se untatas  li.


Serdo 14 Septembro

Mi kontina grana kamboy i Atlango.

Zam Hasi - tyem:  maxi

eventi -  evi

Zam Kewse - PRO qo?

sw = su

———————————————

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktitay.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy kompireyma »

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e plibonedoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste plato esta awtoro di la dikturo ke la ple grana bedaro por homajo estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktadyo kel plisme grana 

gifto pol homaryo estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

© Richard Antonius 2016