Blog


Nuvadyoy


Frado 27 aprilo 2018

Mi num pokte laboris ko ma lango e mi fedis to enke betra ed anke pli eleganta i pronunso.

Molte nuva kamboy. Jol e skrit kal autoro ko Tua opinoy.

Kontine pol interneto lo esta le olda versio di ”ProtoAtlango”.

Ya Tu vuareza to - klikes tey i ta linko:

”ProtoAtlango - olda versio - neaktuall

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sredo 14 decembro 2016

Mi pruba startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net recente ne funka)

------------------------------

Sabdo 22 Oktobro

Nuva grana kambo: Za  xi se untatas  li.


Serdo 14 Septembro

Mi kontina grana kamboy i Atlango.

Zam Hasi - tyem:  maxi

eventi -  evi

Zam Kewse - PRO qo?

sw = su

———————————————

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktitay.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy kompireyma »

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e plibonedoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste plato esta awtoro di la dikturo ke la ple grana bedaro por homajo estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktadyo kel plisme grana 

gifto pol homaryo estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pa 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina qa signa "le kosoy qa dezirata-s")

DESIDERATA 
Max Ehrman, 1927    

Ves plaside meze dil bruso el hasto


e membes qezza pazo estaba i silento.


Ya lo-s ebla, sin suryendo, 


bone relates ko ca personoy.


Paroles tua vuero kalme e klare; 

e skut´ le otray,
 anke le nespritay el ignorantay; 

lu toje maxa sa storyo.


Vites le lauday ed agreseza personoy.


Lu-s vekseda pol spirito.


Ya tu konparu tu ka otra personoy, 

tu ensus orgila ho bitra,


bo cem lo-s personoy pli granay e ple granay da tu.


Ples pro tua atigoy, e pro tua plandoy. 


Intreses pren pe tua propia karyero, kfenke humile;


To-s vuera trezoro dau ta kambeza fortunoy di tempo.


Praktes kauto i tua bizneso;


Bol mondo-s plenta a ruza trikoy.


Me ne purmes ke to fedes tu blinda 

pe virtuso, qa porvuere estenta;


Molta personoy streva ka skalta idealoy; 

e cey le vivo-s plenta a heroyezzo.


Estes tu sela. Spesyall, ne finges afektoy.


N-estes cinika pe amo;  

bo il feso di ca aridezzo ed iluzleso 

to-s daurabla qel  herbo.  

Prin´ jentile le konsiloy dil anyoy


ko grasyo abandante le jovemadoy.


Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre sobita malsuerto.


Me ne stresens pa darka imagoy.


Molta temoroy naska de fatigvezzo e solmezzo.


Ulte bonfeda disiplino,
 estes milda po tu sel.


Tu-s enfo dil Universo, 
ne pla da alboy e steloy;


Tu rayta esti ta-loke.


E qi to-s klara ho ne klara po tu


sindaube le kosmo evolvensa yuste.


Dunke tu estes i pazo ko Dio, qalga-mode tu konzzepta Tono,


e qalga lo-s tua forsoy ed aspiroy.

Dau le brusa konfuzo dil vivo


max´ pazo i tua animo. 


Ko totya sa fraudezzo, pengo e rompita suontoy, 


to-s pren bela mondo.


Estes kauta.
 Streves po esti felica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


© Richard A Antonius 2018