Blog


Nuvadyoy


Lundo 07 januo 2019 - 17 februo 2019:

Po conoy kreantoy di langoy konstruita ti artlangoy ti toje po conoy interlingvistoy 

mi dezira: 

Cado buna il NUVANYO 2019! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frado 27 aprilyo 2018

Mi recente pokte laboris ko ma lango ti mi fendis to enke betra ed anke plu eleganta i pronunso.

Molte nuva kamboy. Jol ti skrit kal autoro ko Tua opinoy.

Kontine pol interneto lo-s le olda versio di ”ProtoAtlango”.

Ya Tu vuareza to - klikes tey i ta linko:

”ProtoAtlango - molte olda versio - neaktuall

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sredo 14 decembro 2016

Mi startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net ne funka plonge)

------------------------------

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktita.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy konpareyma

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e betredoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste Plato esta autoro dil dikturo kel plu grana bedaro por hominero estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktado kel plo grana 

gifto pol hominero estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pe 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina signanta "le kosadoy qa dezirata-s”)

DESIDERATA

Max Ehrman, 1927    

Ves pyane meze dil bruso til hasto 

ti membes qezza pazo esteda i silento.

Ya lo-s ebla, si zzedo, 

bune rilates ko ca personoy.

Paroles tua verdo kalme ti klare; 

ti askoltes le otray, anke tonoy nesprita til ignoranta;

lu toje maxa sa storyo. 

Evites le lauday ti proagresa personoy.

Lu esta beveksa pol spirito.

Ya tu semkonparelu ka otra personoy, 

tu sestus orgila ho bitra,

bo cem lo-s personoy pli granay ti ple granay da tu.

Ples po tua akiroy, ti po tua planoy. 

Intereses plonge pri tua propia karyero, qenke humile;

To-s verda trezoro daurem ta prokamba fortunoy di tempo.

Praktes kauto i tua bizneso;

Bo il mondo lo-s plenter ruza trikoy.

Me ne purmes po ke to fendes tu blinda 

pri virtuso, qa verde estenta;

Molta personoy striva ka skalta idealoy; 

ti cey le vivo-s plenta da heroyezzo.

Estes tu sela. Spesyall, ne finges afektoy.

N-estes cinika pri amo;  

bo il feso di ca aridezzo ti desiluzo

to-s daurabla qel herbo.

Prin´ jentile le konsiloy dil anyoy

ko grasyo abandante le jovemadoy.

Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre rapta malsuerto.

Mo ne semstres pe dunka imagoy.

Molta temoroy semnaska da tiro ti solmezzo.

Trozze sanara disiplino, estes milda po tu sel.

Tu-s enfo dil Universo, ne ple da arboy ti steloy;

Tu rayta estes ta-loke.

Ti qes to-s klara ho ne klara po tu

sindaube le kosmo semevolva yuste.

Do tu es i pazo ko Dio, qalga-mode tu konzzepta Tono,

ti qalga lo-s tua forsoy ti aspiroy.

Dau le brusa konfuzo dil vivo

max´ pazo i tua animo. 

Ko totya sa fraudezzo, pengo ti rompita draumoy,  

to-s plonge bela mondo.

Tu es´ kauta. Strives po estes felica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------© Richard A Antonius 2018