Blog


Nuvadyoy


Frado 27 aprilo 2018

Mi recente pokte laboris ko ma lango e mi fedis to enke betra ed anke pli eleganta i pronunso.

Molte nuva kamboy. Jol e skrit kal autoro ko Tua opinoy.

Kontine pol interneto lo-s le olda versio di ”ProtoAtlango”.

Ya Tu vuareza to - klikes tey i ta linko:

”ProtoAtlango - olda versio - neaktuall

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sredo 14 decembro 2016

Mi startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net recente ne funka)

------------------------------

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktita.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy konpareyma

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e betredoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste plato esta awtoro di la dikturo ke la ple grana bedaro por homajo estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktadyo kel plisme grana 

gifto pol homaryo estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pa 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina signanta "le kosadoy ki dezirata-s")

DESIDERATA 
Max Ehrman, 1927    

Ves plaside meze dil bruso el hasto


e membes qezza pazo estaba i silento.


Ya lo-s ebla, sin suryendo, 


bone rilates ko ca personoy.


Paroles tua verio kalme e klare; 

e skut´ le otray,
 anke tonoy nesprita el ignoranta; 

lu toje maxa sa storyo.


Eves le lauday ed agreseza personoy.


Lu-s vekseda pol spirito.


Ya tu konparu tu ka otra personoy, 

tu ensus orgila ho bitra,


bo cem lo-s personoy pli granay e ple granay da tu.


Ples pro tua atigoy, e pro tua plandoy. 


Intreses pren pe tua propia karyero, kfenke humile;


To-s veria trezoro daurem ta kambeza fortunoy di tempo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Praktes kauto i tua bizneso;


Bol mondo-s plenta a ruza trikoy.


Me ne purmes ke to fedes tu blinda 

pe virtuso, ki verie estenta;


Molta personoy streva ka skalta idealoy; 

e cey le vivo-s plenter heroyezzo.


Estes tu sela. Spesyall, ne finges afektoy.


N-estes cinika pe amo;  

bo il feso di ca aridezzo e desiluzo

to-s daurabla kil herbo.  

Prin´ jentile le konsiloy dil anyoy


ko grasyo abandante le jovemadoy.


Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre rapta malsuerto.


Me ne stresens pa dunka imagoy.


Molta temoroy naska de tiro e solmezzo.


Ulte sandara disiplino,
 estes milda po tu sel.


Tu-s enfo dil Universo, 
ne ple da alboy e steloy;


Tu rayta esti ta-loke.


E qi to-s klara ho ne klara po tu


sindaube le kosmo evolvensa yuste.


Do tu estes i pazo ko Dio, qalga-mode tu konzzepta Tono,


e qalga lo-s tua forsoy ed aspiroy.

Dau le brusa konfuzo dil vivo


max´ pazo i tua animo. 


Ko totya sa fraudezzo, pengo e rompita suontoy, 


to-s pren bela mondo.


Es kauta.
 Streves ti esti felica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


© Richard A Antonius 2018