Blog


Nuvadoy


Sredo 14 decembro 2016

Mi pruba startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net recente ne funka)

------------------------------

Sabdo 22 Oktobro

Nuva grana kambo: Za  xi se untatas  li.


Serdo 14 Septembro

Mi kontina grana kamboy i Atlango.

Zam Hasi - tyem:  maxi

eventi -  evi

Zam Kewse - PRO qo?

sw = su

———————————————

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktitay.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy kompireyma »

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e plibonedoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste plato esta awtoro di la dikturo ke la ple grana bedaro por homajo estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktadyo kel plisme grana 

gifto pol homaryo estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pe 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina qa signa "le kosoy qa dezirata-s")

DESIDERATA (Deziradoy)
Max Ehrman, 1927    

Vades plaside meze dil bruso el hasto


e membes qezza pazo estada i silento.


Ya lo-s ebla, sin surendo, 


bone relates ko ca personoy.


Paroles tua verio kalme e klare; 

e skut´ le otray,
 mesme le nespritay el ignorantay; 

lu-x ti sa storyo.


Evites le lauday ed agresima personoy.


Lu-s vekseda pol spirito.


Ya tu tum kompiru ka otra personoy, 

tu ensus orgila ho bitra,


bo cem lo-s pli granay e pla granay personoy da tu.


Ples pro tua atigoy, e pro tua planoy. 


Plu intreses pri tua propia karyero, byen(ke) humile;


To-s veria trezoro drem ta kambima fortunoy di tempo.


Praktikes kauto i tua bizneso;


Bol mondo-s plenta a ruza trikoy.


Me ne purmes ke to fedes tu blinda 

pri virtuso, qa porverie estenta;


Molta personoy streva ka skalta idealoy; 

e cey le vivo-s plenta a heroyezzo.


Estes tu sela. Spesye, ne finges afektoy.


Ne estes cinika pri amo; 

bo il feso di ca aridezzo ed iluzleso 

li-s durabla qel  herbo.  

Prines jentile le konsiloy dil anyoy


ko grasyo abandante le jovemadyoy.


Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre sobita malsuerto.


Me ne stresens pe darka imagadyoy.


Molta temoroy naska de fatigvezzo e solmezzo.


Ulte bonfeda disiplino,
 estes milda po tu sel.


Tu-s enfo dil Universo, 
ne pla da arboy e steloy;


Tu rayta esti ta-loke.


E qi to-s klara ho ne klara po tu


sindaube le kosmo evolvensa yuste.


Do tu estes i pazo ko Dio, qalga-mode tu konsepta Tono,


e qalga lo-s tua forsoy ed aspiroy.

Durel brusa konfuzo dil vivo


max pazo i tua animo. 


Ko totya sa fraudezzo, pengo e rompita drimoy, 


to-s plu bela mondo.


Estes kauta.
 Streves po esti felica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


© Richard Antonius 2016