AUDIO- AUDIOREGISTRADO


MiTotyakoreXMi totyakore invita Tu kal magia mondo dil lango Atlango! 

Le lango Atlango esta le nuva propondo di neutra, lango internasia bazita sul cefa langoy di

 Europo ti Ameriko, sul cefa langoy konstruita til lango Latina. 

Atlango esta toje le kreado artistika. Le autoro kontine meyora xa proyekto langall.

Konfel kreinto to-s perfekta lango po verkes letraturo ti poezio.

Le dokteso di Atlango kambeda radikall pansamodo ti vivo di homino.


kal - ka le,   dil - di le,   sul - su le,   til - tile,   konfel - konfe le,   to-s  - to esta,  kambeda - pueda kambes

© Richard A Antonius 2020